Wij zijn het verzet!

Samen halen wij de angel eruit

Als de door de media veroorzaakte onnodige angst verdwijnt,
zal de bevolking steeds minder neigen naar het inruilen van vrijheid voor ‘veiligheid’.

Slechts een paar minuten per dag…

Door onze krachten te bundelen gaan we de angel er uit halen. De angel die ANGST heet
en in stand word gehouden door de Reguliere Media.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en onafhankelijk inzicht (wat we meesturen), confronteren wij journalisten, redacties en anderen die zich via de media schuldig maken aan onnodige angstcampagnes en eenzijdige staatspropaganda.

Wir haben es nicht gewust” geldt voor hen niet meer.
Daarna zijn ze simpelweg schuldig aan opruiing.

Als de door de media veroorzaakte onnodige angst verdwijnt, zal de bevolking steeds minder neigen naar het inruilen van vrijheid voor ‘veiligheid’.

Wij houden de media verantwoordelijk en brengen deze angstzaaiers in de openheid.

Minimale inzet, maximale efficiëntie. Al vanaf een paar minuten per dag kun je meedoen aan:

- rapporteren foute journalistiek
- mailacties
- belacties
- social media acties
- brief acties
- stickeren / flyeren
- demonstraties

Jij kiest zelf hoeveel tijd en inzet je kunt missen.

De tijd en energie die jij nu al op social media besteed, kunnen we samen gericht inzetten om de daadwerkelijke aanstichters aan te pakken.

<< Doe jij ook mee net als honderden anderen die de << liegende media zat zijn?

( let bij het inschrijven op je ongewenst/spam folder en geef aan dat het GEEN spam is, zodat je geen mail mist )

Ik doe mee!

LET EVEN GOED OP:

1: CHECK je ongewenst/spam folder voor de mails

2: zet de afzender op VEILIG zodat je de acties niet mist!

3: Weet jij nog mensen die staan te popelen om de reguliere media aan te pakken?

Nodig ze uit om ook in te schrijven.
Hoe meer mensen meedoen, des te meer impact we hebben!

Facebook icon

© 2021 Vrijheidstrijder

Created with
Mailchimp Freddie Badge